• Description slide 1


Kuva aukeaa suuremmaksi hiiren oikealla napilla painamalla ja Näytä kuva.

OULUN VETOUISTELUKILPAILU 2019 SÄÄNNÖT

1§ Kilpailun nimi
Kilpailun nimi on Oulun Vetouistelukilpailu.

2§ Kilpailun järjestäjät ja kilpailupaikka
Kilpailun järjestäjät ovat Oulujoen Uistelijat ry.
Kilpailukeskus Oulussa, Värtön rannassa. Kilpailualue jossa kalastus sallittu määritellään tarkemmin kilpailijoille annettavalla kartalla.

3§ Mestaruudet
Oulun Vetouistelumestari 2019

4§ Vakuutus
Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita.

5§ Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille kalastusluvan maksaneille. Jokaisella 18-64 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla todiste valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta.

6§ Osanottomaksu
Osanottomaksu 20 euroa / venekunta. Maksetaan joko erikseen annetulle tilinumerolle, tai paikanpäällä Värtön rannassa 10.8.2019 ennen kello 9.30.

7§ Ilmoittautuminen
Jokaisen venekunnan on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa Värtön rannassa. Kalastusluvat pitää olla kunnossa ja mukana ilmoittautuessa. Myös mahdollinen pankkimaksukuitti kilpailumaksun suorittamisesta on oltava mukana.

8§ Kilpailuaika
Kilpailuaika on lauantaina 10.8.2019 klo 10-16.

9§ Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa klo 9.45. Kipparikokous järjestetään kilpailukeskuksessa Värtön rannassa.

10§ Tuomarineuvosto
Tuomarineuvostoon kuuluu Oulujoen Uistelijat ry:n määräämät tuomarit.

11§ Kilpailukortti
Jokaiselle venekunnalle annetaan ilmoittautuessa kilpailukortti ja kilpailutunnus. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti ennen punnitusajan päättymistä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja venekunnan sulkemisen kilpailusta. Kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari on korvausvelvollinen aiheettomista etsintätoimista kertyneistä kuluista. Mikäli venekunta keskeyttää kilpailun on siitä ilmoitettava välittömästi kilpailun järjestäjätaholle. Oulujoen Uistelijat ry Hannu Puustinen 044 5576133.

12§ Kilpailualue
Jokaiselle venekunnalle jaetaan ilmoittautuessa kilpailukartta kilpailualueesta, johon on merkitty rajoitetut alueet. Kilpailukarttaan on merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikka. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin Värtön rantaan tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman järjestäjän asettaman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailusuorituksen päätyttyä venekunnan on palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksessa annettujen määräysten mukaisesti. Rantautumispaikka on ainoastaan Värtön ranta.
Voi myös tulla veneellä muilta veneenlaskupaikoilta, mutta Värtön rannassa on ilmoittauduttava.

13§ Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Viehe tulee laskea pyyntiin, sitä ei saa heittää. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään neljä vapaa ja kutakin vapaa kohti enintään kaksi koukullista viehettä. Elävän syötin käyttö on kielletty.

14§ Kilpailukalat alamitat
Kaikki lain sallimat kalat, alamittaisten kalojen tuonti punnitukseen aiheuttaa kilpailun hylkäyksen.

15§ ja 16§ Mittaus ja punnitus
Kilpailijat luovuttavat saaliinsa punnituksen valvojille välittömästi saavuttuaan punnitusalueelle klo 16.00. Kalat punnitaan ”pyöreinä” ilman suolistamista, verestettynä. Kilpailija hyväksyy punnitustuloksen ottamalla vastaan punnitustuloksella täytetyn kilpailukorttinsa. SUURIN KALA voittaa Oulun Vetouistelumestari 2019 tittelin. SUURIN SAALIS voittaa erikseen kerrotun palkinnon.

17§ Kilpailun voittaminen
SUURIN KALA painon mukaan mitattuna voittaa. Mikäli kahdella tai useammalla venekunnalla on saman painoinen saaliskala, muu saaliin paino ratkaisee voittajan. Mikäli tämäkin on sama arpa ratkaisee voittajan.

18§ Palkinnot
Kilpailijoiden palkitsemisesta vastaa Oulujoen Uistelijat ry.
Oulun Vetouistelukilpailun kolmelle parhaalle venekunnalle luovutetaan diplomit ja lisäksi erikseen mainitut palkinnot. Suurimman kalan saaneelle diplomi Oulun Vetouistelumestari 2019 diplomi. Suurin saalis voittaa erikseen kerrotun palkinnon.
Edellä määrätyn lisäksi Oulujoen Uistelijat ry voi palkita kilpailijoita ylimääräisillä palkinnoilla haluamallaan tavalla.

19§ Vastuu
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla tulee olla todiste valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Jokaisen kipparin on huolehdittava kilpailuveneensä varustamisesta veneliikennelain ja –asetusten määräämin varustein sekä meriliikennelain mukaisesti. Tuomarineuvostolla on oikeus kieltää puutteellisesti varustetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt. Kilpailun vastuullinen järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita.

20§ Valvonta
Valvontaa suorittavat sekä erilliset valvontaveneet että rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.

21§ Päihtyneenä esiintyminen
Kunkin venekunnan kippari on Oulun Vetouistelukilpailusta pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva kilpailija kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.

22§ Protestit
Punnitusta koskevat protestit on jätettävä kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa. Protestimaksu 20€ joka palautetaan jos protesti hyväksytään.

23§ Sanktiot
Näitä sääntöjä rikkoneen venekunnan kyseisen osakilpailun kilpailusuoritus voidaan hylätä. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianosaisia.

24§ Taltioinnit
Oulujoen Uistelijat ry saavat käyttää kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

25§ Muutokset ja lisämääräykset
Mikäli näihin sääntöihin tulee muutoksia, se ilmoitetaan viimeistään kipparikokouksessa. 

 

Login Form

Wednesday the 23rd - - Top 10 Binary Options